Přihláška na dětský tábor Drhleny 2021

Termín konání: 18. 7. – 1. 8. 2021

Cena: 5 500 Kč

Před vyplněním si prosím pozorně přečtěte "Informace o letošním táboře".
Všechny údaje jsou povinné a je potřeba je vyplnit.

Účastník:

Pohlaví: *
Jméno dítěte: *
Příjmení dítěte: *
Rodné číslo: * /
Město: *
Ulice a č.p.: *
PSČ: *

Zákonný zástupce:

Vyplňte jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, který je objednavatelem pobytu dítěte.
Jméno: *
Příjmení: *
Telefon: *
Email: *
Vyplňte prosím e-mail na zákonného zástupce! Usnadníte tím vzájemnou komunikaci.

Ostatní:

Místo odjezdu: *
Velikost trička: *
V oddílu s kamarádem:
Požadujete-li umístění do oddílu s jedním konkrétním kamarádem, vyplňte jeho jméno. Pokud to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět.
Poznámka:
Uveďte případné další důležité skutečnosti - zdravotní omezení či problémy dětí, požadavek na fakturaci zaměstnavateli (uveďte IČO, DIČ, adresu zaměstnavatele a jméno zaměstnance) apod.

Souhlas s podmínkami:

Souhlas s podmínkami účasti na akci, konečnou cenou a potvrzení správnosti vyplněných údajů.
Potvrzením přihlášky souhlasím s podmínkami účasti svého dítěte na táboře a jeho programem.
Akceptuji konečnou cenu tábora, kterou uhradím v řádném termínu a potvrzuji pravdivost veškerých údajů uvedených v této závazné přihlášce, která je brána jako smlouva mezi pořadatelem tábora Mgr. Jakubem Dolníčkem, sídlem Dolní Studénky 282, 78820, IČO: 029 46 998 a zákonným zástupcem účastníka tábora.


* Všechny údaje jsou povinné