Historie Osady Zlatonosných skal

 

   Kdysi dávno, v šerém dávnověku 60. let minulého století se dala dohromady skupina nadšenců, zaměstnanců bývalého n. p. Kolora a jejich přátel, a pro potěchu svou a dětí zaměstnanců, začala pod záštitou zmíněného n. p. provozovat tehdy pionýrské tábory. První základnou pro tyto akce se stalo rekreační zařízení ve Stráži pod Ralskem. Toto místo bylo středem letních akcí až do roku 1977. V roce 1978 byla základna přesunuta do nově získaného zařízení ROH n. p. Kolora Semily do středu Českého ráje u rybníku Nebákov. Po dobu 14 let se v tomto zařízení rekreovalo a část prázdnin prožívalo kolem tisíce dětí ve čtyřech bězích. Kolem zděné budovy, ve které byla umístěna jídelna a zasedačka, byly děti ubytovány v 18 čtyřmístných chatkách a v přibližně 100 dvoumístných stanech. Tam někde lze hledat fiktivní kořeny budoucího občanského sdružení „Osada Zlatonosných skal“.
Po neshodách se správcem a hlavním kuchařem tohoto zařízení byla spolupráce s Kolorou v roce 1992 ukončena. V roce 1993 byla přestávka a tábor se nepořádal. Touha po obnovení kolektivu vedoucích a po práci s dětmi přinutila budoucí zakládající členy hledat novou základnu pro DT. Po velkých peripetiích byla nalezena a pronajata od „Pražských železnic“ základna v obci Blata pod hradem Pařez v Českém ráji. V pískovém lomu jsme s dětmi prožili krásné tři roky. V roce 1996 bylo zakládajícími členy Oldou Chudobou, Radovanem Hrdličkou a Petrem Matějkou založeno občanské sdružení „Osada ZS“ zaměřené na letní činnosti spojenou s rekreací dětí. V tomtéž roce nám „pražáci“ vypověděli smlouvu a byli jsme opět v situaci sehnat tábořiště nebo tábor nepořádat. Štěstí nám přálo a podařilo pronajmout si naši současnou stabilní základnu od tehdy n. p. Desta. V roce 2002 jsme objekty odkoupili a začali zvelebovat. V tomto krásném prostředí, na břehu Drhlenského rybníka, jsme od tohoto roku uspořádali mnoho různých celotáborových her. Jako příklad můžeme zmínit „Znamení zvěrokruhu“, „Putování Časostrojem“, „cestování po planetě Alyatur“, „Souboj Severu proti jihu“, „Putování za tajemstvím skřítka Drhlíka“, „Dědictví Sira z Yorku“ a mnoho dalších.
V roce 2012 odchází dlouholetý a nezapomenutelný hlavní vedoucí Olda Chudoba do „táborového důchodu“. Naštěstí si vychoval mnoho táborových nadšenců, a tak naše parta sice ztrácí velkou duši táborů, ale je schopna ze svého týmu vybrat jeho následovníka. Pomyslné táborové vedení v roce 2013 tedy přebírá dlouholetý vedoucí Kuba Dolníček a dětské tábory fungují dál. Události posledních let nás z organizačních důvodů donutily přesunout se do nedalekého Miletína, kde jsme strávili táborové roky 2015 a 2016. Od roku 2017 se opět každoročně těšíme na táborové prostředí drhlenských lesů, rybníků a písčité půdy.

Celotáborové hry DRHLENY


 • 2024 – Šifra velikánů dějin
 • 2023 – Zvířetník aneb staň se taky DRZOUNem (účastníkem DRhlenské ZOologické UNiverzity)
 • 2022 – Zachraňte království pohádek!
 • 2021 – Kdo zdolá všechny osmitisícovky aneb Proč Messner nepotkal Yet(t)iho?
 • 2020 – „Kdo neskáče, není Čech“ aneb Průvodce českou historií.
 • 2019 – Kdo zachrání Krakonoše, aneb Krkonošské pohádky, jak je neznáte.
 • 2018 – Dědictví Sira Williama z Corku, aneb Cesta kolem světa za hledáním Williamových klíčů.
 • 2017 – Cestování časostrojem, aneb do minulosti i budoucnosti.
 • 2016 – Člověče, nezlob se, aneb pojďme si hrát!
 • 2015 – Proč nemá rok 13 měsíců, aneb kalendář naruby?
 • 2014 – Všude dobře, tak proč sedět doma? Aneb cestování po všech koutech světa
 • 2013 – Po stopách mafie!
 • 2012 – Byl jednou jeden život, aneb poznej lidské tělo!
 • 2011 – Cestování po planetě ALYATUR.
 • 2010 – Putování za tajemstvím skřítka Drhlíka.
 • 2009 – Hra - Člověče nezlob se!
 • 2008 – Putování Časostrojem.
 • 2007 – Souboj severu proti jihu.
 • 2006 – Znamení zvěrokruhu.
 • 2005 – Cesta po mém (Tvém těle), aneb byl jednou jeden život.
 • 2004 – Cesta kolem světa aneb hledání dědictví sira Williama z Corku.
 • 2003 – Dobytí severního pólu jižní cestou.
 • 2002 – Setkání mimozemských civilizací Albion a Redion